Skip to navigation

ODVOZ A LIKVIDACE STAVEBNÍHO ODPADU

Je to ekologická otázka

Jak je známo, stavební odpad nepatří do běžného kontejneru.
Ze zákona se odváží na k tomu určená místa k ekologické likvidaci. Je zřejmé, že tak bude použit jen tam, kde nevadí životnímu prostředí lidí, zvířat ani rostlin. Některé suroviny se recyklují a jsou pak opět použitity ve stavebnictví.

Máme odborné povědomí, jak se smí nakládat se stavebními odpady. Nabízíme Vám odvoz a zákonnou likvidaci.

Konzultaci poskytujeme zdarma. Kontaktujte nás...

Stavební odpad Stavitelství autodoprava Hošek

Ceník likvidace odpadů

likvidace suti, uložení na vlastní skládku250 Kč/tunu
likvidace betonů, uložení na vlastní skládku150 Kč/tunu
likvidace zeminy, uložení na vlastní skládku50-100 Kč/tunu